Nejčastější důvody k využití právních služeb

clause-67399_1280

Jedním z nejčastějších důvodů kdy se obracíme na právníka, je rodinné právo, kdy vám advokátní kancelář nabízí řešení i zastupování v řízeních o rozvod manželství, při úpravě poměrů k nezletilým dětem, zvýšení a snížení výživného pro děti nebo při řešení otázek souvisejících s manželským majetkovým právem. Jakmile potřebujete poradit, obraťte se s důvěrou na  AK Poláková Polák, kteří řeší také rodinné právo Pardubice. S tím také úzce souvisí i právo v oblasti nemovitostí. Nejčastější důvody k využití právních služeb jsou ale i jiné.

Další situací, kdy se obrátit na právníka jsou potíže v zaměstnání. To pak řeší právníci Pardubice v rámci pracovního práva, AK Poláková Polák, které nabízí komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, zajistí přípravu pracovněprávních dokumentů jako pracovní smlouvy, manažerské smlouvy i pracovní řády a dovede s vámi řešit i uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru včetně dohody o hmotné odpovědnosti, pracovní úrazy a náhrady škody či práce konané mimo pracovní poměr. Zde je také návaznost na další oblast poradenství a tím je zdravotnické právo, úrazy a pojistné události. Advokáti Pardubice z této AK vám budou umět vždy správně poradit.

Od rodinného až po trestní právo včetně vymáhání pohledávek

Využití právních služeb je časté taky v oblasti trestního práva. Právní poradenství v této oblasti vám rádi poskytnou specialisté na trestní právo Pardubice, AK Poláková Polák, bližší informace na www.ak-polakova.cz. Mohou za vás vyřešit třeba podání kvalifikovaných trestních oznámení, poskytnout komplexní obhajobu klientů v trestním řízení nebo zajistit alternativní způsoby ukončení trestního řízení. Pokud nevíte nic o uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob nebo problematice mladistvých v trestním řízení, je nejvyšší čas oslovit advokátní kancelář.

Vymáhání pohledávek

Další vyhledávanou oblastí je také vymáhání pohledávek, právní rozbory a návrhy řešení, včetně případné realizace vhodného zajištění pohledávek. Pokud právě potřebujete právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek, zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce na majetek dlužníka, nebo třeba přihlásit své pohledávky do konkursu a uplatnit je v likvidaci, právník Pardubiceadvokátní kanceláře Poláková Polák jsou zde pro vás. Taktéž se specializují i na právo obchodních korporací, žádná společnost se bez firemního právníka dlouho neobejde, ať už při zakládání společnosti, tak ani v průběhu podnikání.

Napsat komentář