Sprinklery hasí požár okamžitě

Sprinklery neboli SHZ jsou nejefektivnějším způsobem, jak minimalizovat škody způsobené požárem. Díky teplotním čidlům, která reagují na zvýšení teploty, dojde v případě vzniku požáru k jejich okamžitému spuštění. To je také důvod, proč jejich instalaci vyžaduje mnoho pojišťoven.

Sprinklery neboli SHZ jsou požární zařízení, která jsou doporučována zejména v budovách, jako jsou školy, nemocnice, kancelářské budovy, obchodní domy, velkosklady atd. V budovách, kde se nacházejí movité kulturní památky, je jejich instalace dokonce povinná.

SHZ používá k hašení vodu a patří mezi nejrozšířenější a nejefektivnější hasicí zařízení. K hašení požáru dochází okamžitě, funguje bez potřeby lidského zásahu a 365 dní v roce. Velkou výhodou je také fakt, že k otevření hlavic dochází pouze v místě vzniku požáru, a tak jsou škody způsobené jak požárem, tak vodou, minimalizovány.

 

Jak fungují sprinklery?

Sprinklerové hlavice se otevírají vlivem ohřátí na vysokou teplotou, která je způsobena pouze požárem. Voda je pak okamžitě aplikována do ohniska požáru. Celý proces probíhá automaticky bez jakéhokoliv zásahu člověka. Pouze čerpadlo je nutné vypnout ručně.

Projektování sprinklerů

Při projektování sprinklerů je třeba vzít v potaz rizika, která jsou rozdělena do skupin LH (lehké ), OH 1-4 (střední), HPP 1-3 (vysoké při výrobě) a HHS (vysoké při skladování). Na základě tohoto rozdělení rizik se určuje maximální plocha, kterou SHZ chrání, provozní čas i intenzita dodávky vody. Při vytváření projektu je důležitá také možnost dodávky vody. Sprinklery jsou typicky buď napojeny na vodovodní síť, nebo jsou vybaveny zásobní nádrží.

Sprinkplan s.r.o.

Projektováním a výpočty požárních sprinklerů (SHZ) se v ČR zabývá společnost Sprinklan s.r.o., a to již od ledna 2012. Projekty jsou řešeny dle souboru technických norem, které si zvolí zákazník.

Napsat komentář