Optimalizace pro vyhledávače – Nejdůležitější krok na cestě ke konkurenceschopnosti webu?

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) s sebou přináší menší či větší úpravy napříč celým webem zevnitř i zvenčí. Cílem SEO (Search Engine Optimization) je navýšení návštěvnosti webu na základě kvalitního obsahu, který dokáží internetové vyhledávače najít, kladně vyhodnotit a tím pádem ho předložit těm, kteří toto téma vyhledávají. Nejvíce uživatelů navštěvuje weby právě přes organické vyhledávání, čili pomocí vyhledávačů, jako je Google, Seznam apod. Optimalizace webu se pak zasazuje o získání pozic na předních příčkách.

Optimalizace pro vyhledávače – Co stačilo dříve, dnes už nestačí

Ještě před pár lety stačilo umístit na web klíčová slova a publikovat texty, které vznikly pouze za účelem zveřejnění právě oněch klíčových slov. Aby odpadla starost se zpětnými odkazy, webové stránky se registrovaly v nejrůznějších online katalozích. To do jisté míry dříve alespoň z části fungovalo. Procesy vyhledávání se ale změnily a tak se dnes SEO týká naprosto všech aspektů webu. ZDE jsou další informace o historii optimalizace.

Vyhledávače se v posledních letech staly náročnějšími a díky novějším algoritmům hodnotí vesměs celý obsah webu. Algoritmy se navíc v čase obměňují. Důraz je tedy kladen na dlouhodobou a průběžnou optimalizaci webu. Nejenom že už nestačí publikování pár desítek zpětných odkazů v online katalozích, ale i práce s klíčovými slovy je náročnější. O samotném obsahu webu nemluvě.

Ani SEO však nemusí fungovat, pokud web nedisponuje přívětivým prostředím

· Responzivita – Ať už si uživatel web prohlíží na počítači, smart phonu nebo tabletu, musí web vždy působit profesionálně a přehledně.

· Uživatelsky přátelský obsah– Umisťování základních prvků webu pro orientaci na webu, jako je například vyhledávání, filtrování pomocí atributů apod. Úspěšnost tkví v jednoduché a přehledné navigaci uživatele.

· Webdesign – Stejně jako v celém marketingu platí pravidlo respektování cílové skupiny. Cílí web na mladé a inovativní uživatele, nebo na osoby v důchodu? Design webu by měl odpovídat jak cílové skupině, tak povaze produktu, služby nebo jiného obsahu webu.

· Rychlost načítání – Vyhledávač hodnotí i rychlost načtení webu. Dalším důvodem pro zajištění bezodkladného načtení jsou samozřejmě sami uživatelé.

Čím vším se optimalizace pro vyhledávače zabývá?

Jak už bylo řečeno, SEO protkává celý web od začátku až do konce. SEO aktivit existuje celá řada a v základu se dělí na on-page a off-page metody. On-page metody zahrnují aktivity vztahující se výhradně k práci na webu. Na druhou stranu off-page techniky pracují s optimalizací mimo web.

Mezi hlavní atributy optimalizace webu spadá:

· práce s klíčovými slovy (jejich relevance a rozvržení na webu),

· nadpisy, titulky, popisy a texty,

· struktura a formátování textů,

· budování kvalitních zpětných odkazů, tzv. linkbuilding (více o linkbuildingu ZDE),

· vytváření krátkých. Search Engine Friendly URL adres,

· dodržování HTML značek a dalších norem.

Je jasné, že SEO zahrnuje několik na sebe navazujících činností, protože faktorů, které vyhledávače hodnotí, v dnešní době existuje něco přes 200. Například výběr vhodných klíčových slov nezáleží jen na charakteru webu, ale i na četnosti vyhledávání daného slova. Klíčové slovo by poté mělo být správně zakomponováno jak do titulků, popisů, Alt Tagů obrázků a URL adresy, tak i do samotného textu – především do nadpisů. Tady se web dostává do bludného kruhu obsahu, který nesmí sloužit jen jako berlička klíčových slov.

Články neslouží pouze klíčovým slovům, ale návštěvníkům

Do webových příspěvků je samozřejmě nutné vložit klíčová slova, protože i články lidé hledají právě pomocí nich. Avšak každý tvůrce příspěvku musí mít na paměti, že píše pro návštěvníky, ne pro klíčová slova jako taková. Vhodně zvolená klíčová slova pouze napomáhají k tomu, že se obsah zobrazí na lepší pozici ve vyhledávání (avšak ani to samo o sobě ve většině případů nestačí). Z toho vyplývá, že optimalizace pro vyhledávače nepřináší užitek pouze subjektu stojícímu za webem, ale i uživatelům. Těm se díky optimalizaci dostane kvalitnějšího obsahu, případně produktu nebo služby (tak si to alespoň bude myslet vyhledávač – a přesně o to nám jde). Jestli bylo zlepšení pozice oprávněné potom schválí samotní návštěvníci jejich průměrnou dobou trávenou na stránce a mírou opuštění – díky tomu vyhledávač pochopí, jestli stojí za to ponechat web na lepší pozici, nebo opět nechat propadnout.

Dobré SEO nevznikne přes noc

Pokud není optimalizaci pro vyhledávače věnována dostatečná a dlouhodobá pozornost, web upadne v zapomnění. Jednoduše nebude k nalezení a ztratí jeden z nejdůležitějších kanálů uživatelů či zákazníků, kterými jsou právě vyhledávače.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *