Vydělat peníze můžete více způsoby

Kdo tvrdí, že peníze nejsou v životě důležité, pak se asi ještě nesetkal s všemožnými nutnými poplatky jen za možnost standardního bydlení v teple, s horkou vodou k dispozici. A co teprve pořízení potravin, oblečení. Trochu zábavy také potřebujeme. Zkrátka, peníze jsou důležité, ne že ne. Přemýšlíte-li , jak zvýšit svoji životní úroveň, vězte, že existuje vice variant.

Klasický pracovní poměr

V našich podmínkách jde o nejvíce využívaný způsob pravidelného vydělávání peněz. Vykonáváte práci ujednanou v pracovní smlouvě podepsanou vámi a zaměstnavatelem. Pracujete určený počet hodin týdně a podle toho lze pracovní poměr rozdělit na plný, zkrácený, částečný. Ze mzdy jsou vám odváděny zálohy na sociální a zdravotní pojištění a také daně. Ačkoliv platové rozpětí zaměstnanců možná není až tak vysoké jako zisky úspěšných podnikatelů, užíváte si finanční jistoty a zaměstnaneckých benefitů. Máte hrazenou dobu nemoci a nárok na dovolenou. V podstatě se nemusíte starat o nic, než jak co nejlépe odvádět práci, za kterou jste placeni.

Samostatně výdělečná činnost

Být osobou samostatně výdělečně činnou, to už je jiná zodpovědnost. Při podnikání mate totiž povinnost si všechny platby hlídat a platit sami. Sociální a zdravotní pojištění se vás týká stejně jako zaměstnanců, a to i v případech, kdy podnikáte v malém rozsahu. Stejně tak každoroční daňové přiznání je ve vaší režii. Jednoduše řečeno, vyšší výdělky jsou určitou kompenzací za větší stupeň administrativní zátěže. A je tu ještě jedna věc. Nikde není psáno, že se vám práce na živnostenský list bude dařit, a vy dřív či později nezkrachujete.

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce

Jde o speciální způsoby přivýdělku, o brigádu. Obě varianty můžete s klidem vykonávat při běžném zaměstnání i při výkonu samostatné činnosti. V čem se vlastně liší? Dohoda o pracovní činnosti představuje spíše pravidelnou, dlouhodobou brigádu, ze které se odvádí zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Započítává se do odpracovaných let, které hrají roli při výpočtu výše invalidního i starobního důchodu. Dohoda o provedení práce má svá specifika a podmínky. Jednou z nich je, že nesmí přesáhnout 300 odpracovaných hodin za rok. Při výdělku do 10 000 Kč nevzniká povinnost hradit státem povinné platby. Skvělá volba přivýdělku pro seniory, invalidní jedince nebo pro maminky na rodičovské dovolené.

Napsat komentář