Bezpečné investování i ve složité době? Zvolte dluhopisy

Skvělou investiční příležitostí i v této složité době zmítané zdražováním a nejistotou jsou dluhopisy neboli cenné papíry. Ty zajišťují poměrně velkou míru výnosu, která je pevně daná. Emitent, tedy společnost, které půjčíte vaše finanční prostředky a ona je podloží cennými papíry, se totiž zavazuje zaplatit vám úrok z dluhopisu, takzvaný kupón. Větší míra výnosu je garantována u korporátních neboli podnikových dluhopisů, která se může vyšplhat až k 10 procentům, což dokazuje například firma Uniprospe.eu se svým zúročením 9,5 %.

Stručné rozdělení dluhopisů

Pokud se začnete zajímat o tento typ investic, setkáte se s nabídkou různých druhů dluhopisů, jejichž základní rozdělení je dle splatnosti nebo dle úročení. Z hlediska doby splatnosti můžeme hovořit o dluhopisech krátkodobých (se splatností kratší než jeden rok), střednědobých (splatnost 1–5 let) a dlouhodobých (splatnost více než 10 let). Můžete však narazit i na dluhopisy bez data splatnosti, kdy úročení vyplácí emitent trvale.

Na základě úročení se pak dluhopisy rozdělují na:

· dluhopisy s pevným úročením, u kterých je předem jasně stanoven kupón, a tedy definován zisk;

· dluhopisy s variabilním kupónem, kdy je kupón místo pevného úročení navázán na referenční sazbu, kterou bývá obvykle mezibankovní sazba doplněná o procentní přirážku za riziko;

· indexovaný dluhopis, který je podobný těm s variabilním kupónem, rozdíl je ale v tom, že se kupón váže na vývoj indexů ropy, zlata, mezd nebo jiných komodit.

Jaké dluhopisy vybrat?

Z hlediska rizikovosti a výnosovosti je nejlepší možností investice do krátkodobých či střednědobých dluhopisů s pevným úročením. Například již zmíněná investice s Uniprospe.eu garantuje dluhopisy splatné na konci roku 2022 a výnos 9,5 procenta, takže se vám vaše investice vrátí v opravdu krátkém čase a s velmi dobrým ziskem.

Investice do dluhopisů se řadí mezi dobré příležitosti, jak zhodnotit své finance, i zde je však třeba obezřetnost. Investujte proto do cenných papírů společností, které jsou zdravé, stabilní a mají zajištěnou budoucnost, jako právě Uniprospe.eu.

Napsat komentář