PR články aneb Slova dokáží divy 

PR články se řadí mezi jedny z nejpoužívanějších marketingových nástrojů, přičemž samotná zkratka PR (Public relations) znamená v překladu z angličtiny vztah s veřejností. 

Tato komunikace s veřejností skrze PR články si klade za cíl dostat vaši značku do povědomí veřejnosti, což by mělo následně vést i ke zvýšení prodejů vašich produktů či služeb. 

Kvalitní PR články by pak měly obsahovat následující informace a náležitosti: 

  • Mělo by být jasně patrné, co představujete za produkt. Ovšem článek by měl být pojat komplexně a ne se soustředit například jen na užitné vlastnosti daného produktu. 
  • PR článek by měl potecionálnímu zákazníkovy přinést řešení některého z jeho stávajících problémů nebo minimálně alespoň jasně sdělit, v čem pro něj bude tento produkt v případě jeho koupě přínosný. 
  • Informaci o tom, jaký dopad, v pozitivním slova smyslu, bude mít nákup vámi propagovaného produktu na zákazníkův následující život 

Do obsahu PR článků pak může být šikovně umístěn textový odkaz, který bude ideálně co nejméně okatě a nuceně odkazovat na konkrétní nabízený produkt či kategorii produktů nebo například na část vašeho webu související s tématem. 

Cílem PR článků je krom poskytnutí plnohodnotných informací potencionálním zákazníkům a zlepšení povědomí o vaší značce, rovněž i posílení pozice webu s vámi nabízeným sortimentem ve vyhledávačích. Toho lze docílit kombinací vhodného výběru klíčových slov a odkazů.  

Nechte si sepsat PR článek od zkušených autorů 

V případě, že v současné době poptáváte tyto reklamní články či jejich využívání zatím pouze zvažujete, tak webová služba Linketica.com vám umožní, na základě vámi zadané poptávky, ve které specifikujete všechny své požadavky, jenž na výsledný článek máte, propojení s autory, kteří se jejich tvorbou zabývají. Můžete si tak nechat napsat PR článek od jednoho z mnoha tvůrců reklamního textového obsahu, jež dokáží tyto PR články sepsat v požadované kvalitě, s použitím vhodných klíčových slov a odkazů. 

Napsat komentář