Trh dopravního značení

Málokoho napadne, že při každé rekonstrukci veřejných areálů, obchodních center, výstavbě parkovišť nebo pracech na silničních komunikací, je třeba správného označení, aby se předešlo případným nedorozuměním, například vjetí do zakázaného prostoru nebo až nehodám. I když se zdá, že dopravní značení je při realizaci projektu takových rozměrů až na posledním místě, opak je pravdou. Firmu, která vám dopravní značky zajistí, byste měli vybírat s předstihem.

První zásadou je široká nabídka produktů. Dnes už firmy nejen nabízí klasické dopravní značky ke koupi, ale daleko výhodnější z hlediska finančních nákladů je značky si pronajmout. Nelze s určitostí říct, kolik pronájem značky na jeden den stojí, jelikož neexistuje žádný pevný tarif. Vše se odvíjí od objemu značek, počtu dnů, zdali je obsažen víkend, či nikoli a zda jde o známého pravidelného klienta, nebo jste na tomto trhu zelenáč. Jak už bylo zmíněno výše, před relizací projektu byste měl udělat research možných dodavatelů a zažádat si o cenové kalkulace. V současnosti se už nemusíte ohlížet na důvěryhodnost poskytovatele, všechny značky musí být v souladu se zákonem 361/2000sb, tudíž všechny typy odpovídají příslušným technickým parametrům.

Novinkou na tomto trhu, a ne všechny firmy jej nabízí je vodorovné dopravní značení, které vám přijde vhod například při vyznačení parkovacích míst, označení zastávek nebo zkrátka zobrazení šipek a čar na dopravní ploše. I zde platí zlaté pravidlo, začněte projekty dopravního značení včas, jelikož s dodavatelem musíte projít barvy a typy nástřiku, který bude odpovídat vašim finančním požadavkům I délce působení. Poté, už všechno realizuje dodavatel, se kterým se dohodnete na vybraném termínu. Na vodorovné značení je zpravidla poskytnuta záruka, proto se neváhejte ozvat, pokud v období 6 měsíců až roku v závislosti na typu barvy, se značení poruší a začne smývat.

Na závěr chceme v tomto článku zmínit jednu z největších společností na trhu dopravních značení, azznacky.cz, kde si můžete o ceně udělat obrázek na základě jejich online ceníku, vřele ale doporučujeme sjednat bezplatnou kalkulaci, jelikož firma nabízí individuální řešení.

Napsat komentář