Betlémská kaple

Betlémská kaple je umístěna na pražském Starém městě. Kaple patří k významným památkám Prahy. Stavba kaple probíhala v letech 1391 až 1394.

Stavba byla určena pro kázání pouze v mateřském jazyce. Nejvýznamnější osobou, s kterou je kaple spojována, byl Mistr Jan Hus. Ten byl zde kazatelem v letech 1402 až 1413.

Poté budova vystřídala řadu jiných funkcí až do roku 1786, kdy byla stržena.

Několik dalších desetiletí sloužila prázdná parcela jako sklad pro dřevo. Roku 1836 se na tomto místě postavil činžovní dům, který byl později stržen.

Začala tak rekonstrukce kaple pod záštitou komunistického režimu. Do nové stavby byly zazděny i dochované části původní kaple. Kaple pak z velké části sloužila nejen jako socialistická propaganda, ale také jiným veřejným činitelům.

Betlémská kaple
Betlémská kaple

V roce 1987 ji převzalo České vysoké učení technické v Praze a byla znovu otevřena pro veřejnost. Nyní se zde konají promoce studentů, jmenování profesorů do funkce a jiné další akce. V kapli se také konají vzpomínkové ekumenické bohoslužby. V přilehlém kazatelově Domě můžeme v 1.patře najít stálou expozici historie vzniku Betlémské kaple a také malou světničku, ve které Mistr Jan hus bydlel. Podzemní část kaple je určena pro výstavní účely.

Napsat komentář