Exekuce a exekutorský úřad vám pomohou vyřešit vaše finanční problémy

V exekuci se v současné době nachází kolem 800 tis. Čechů. Někteří se do ní dostali kvůli tomu, že včas neplatili své finanční závazky, jiní ne zcela svojí vinou. V každém případě je třeba tuto situaci řešit a nedělat mrtvého brouka. Jen tak jste schopni se znovu finančně ozdravit.

S věřiteli se dá domluvit

Ocitnete-li se v dluhové spirále, jelikož máte na krku spoustu půjček, dluhů a hypotéku, které nejste schopni včas platit, komunikujte. A to se svými věřiteli, jimiž mohou být soukromé osoby, bankovní či nebankovní instituce. Nezřídka se stává, že se domluvíte na několikaměsíčním odložení splátek, jejich snížení nebo prodloužení délky splatnosti. V opačném případě po vás začne vymáhat dluhy stát formou exekuce.

Kdy je třeba sáhnout ke krajnímu řešení?

Exekutor zastupující exekutorský úřad má přesně definované postupy, jakým způsobem si vymoct právo a povinnost od dlužné strany. Pokud nespolupracujete či jsou vaše finanční závazky tak vysoké, že jimi nelze věřitele běžnými způsoby uspokojit, nastupuje dražba nemovitostí. Tomu by ovšem měly předcházet běžně používané formy exekuce, jimiž jsou srážky ze mzdy, provedení práce, prodej movitých věcí atd. Jak již bylo zmíněno, exekuce nemovitostí je až nejzazším, ovšem též nejefektivnějším řešením pro uspokojení pohledávek vašich věřitelů.

Máte velké šance

Dražba nemovitostí v exekuci je velice atraktivní záležitostí, která dokáže nalákat řadu potenciálních kupců. Můžou si totiž vlastní bydlení, rekreační objekt, garáž, pozemek, průmyslovou, komerční nebo zemědělskou budovu pořídit za zlomek ceny. Dražba a exekuce nemovitostí tak představuje světlo na konci tunelu všem dlužníkům s vysokými finančními závazky, neboť při úspěšné dražbě dojde k velmi rychlému peněžitému plnění.

Napsat komentář