Smart technologie letí. I u vás doma například můžete chytře větrat

 

iV14R-Innenseite-HG-w

O chytrých technologiích slýcháme na každém rohu. V kapse máme chytrý telefon, máme chytrou televizi a někdy dokonce žijeme v chytrých městech. Je tedy na čase mít i chytrý domov. To může docílit například s německým inVENTerem umožňující chytré větrání domu, který na český trh dodává jihočeský A-Invent a jeho lokální partneři. Někomu to může připadat jako poměrně odvážné tvrzení, ale po přečtení tohoto článku nebude ani ten nejvíc nevěřící Tomáš pochybovat o jeho pravdivosti.

Centrální mozek větrání

Stejně jako v oblíbeném seriálu Návštěvníci má i inVENTer svůj centrální mozek (v tomto případě ne lidstva). Ten řídí celé větrání. Po celém domě (či bytě, chatě, kancelářské budově apod.) jsou na něj navázány větrací jednotky, jejichž činnost řídí. Celý proces větrání je řešen pomocí fází, ve kterých tyto větrací jednotky fungují. Jsou velmi krátké, takže nedojde k teplotním šokům zvyšující riziko onemocnění a náklady na vytápění.

Hygiena především

Aby se nám v domě dobře žilo, nechceme jej sdílet s bakteriemi, roztoči, prachy, pily a plísněmi. Všem těm dokáží větrací systémy vystavit stopku. Ve větraném prostoru je jejich vznik a usazení daleko méně pravděpodobný. Navíc jednotlivé větrací jednotky obsahují prachové filtry, které mnohé z výše zmíněných škůdců spolehlivě zachytí.

logo_homepage

Dotace a levný provoz

Větrací systémy jsou skvělé, ale když jsou na ně dotace, jsou ještě skvělejší. V České republice na pořízení větracího systému inVENTer dotaci získat lze. Můžete o ni požádat v rámci programu Nová zelená úsporám spravovaným ministerstvem životního prostředí.

Pro moderní bydlení jsou větrací systémy inVENTer skvělým doplňkem.
Pro moderní bydlení jsou větrací systémy inVENTer skvělým doplňkem.

Ani provoz větracích systémů inVENTer není drahý. Příkon větracích jednotek i hlavního regulátoru můžete najít na stránkách inVENTeru. Sami uvidíte, že je téměř zanedbatelný. A náklady na jejich provoz bohatě vykompenzuje úspora daná nižšími náklady na vytápění. A to se vyplatí. Nemluvě o již zmíněných příznivých dopadech na naše zdraví, které je samo o sobě nevyčíslitelné.

Napsat komentář