Vodní, nebo solární energie? Nakolik jsou tyto alternativy efektivní a ekologické?

Vodní, nebo solární energie - 2

Využití sluneční a vodní energie je způsob, jak snížit emise skleníkových plynů a zbavit lidstvo závislosti na fosilních palivech. Budování čistých zdrojů elektřiny ale nevyvolává jen kladné reakce. Odpůrci argumentují například velkými náklady nebo drastickými zásahy do přírody. Do jaké míry jsou tedy vodní a solární elektrárny efektivní a ekologické?

Vodní elektrárny: náročná výstavba i velký zisk energie

Vodní elektrárny se u nás používají především jako záložní zdroj k pokrytí okamžité spotřeby elektřiny, výrobu totiž dokáží nastartovat během chvíle. Přehradní hráze navíc mohou redukovat vodní tok v případě hrozících povodní a jsou využívány i k rekreačním účelům. Pokud však kolísá hladina vodního toku, který je napájí, účinnost vodních elektráren značně klesá. Jedná se proto o zdroj, který se využívá hlavně v ranních a večerních špičkách.

Vybudování přehradní nádrže je vždy obrovským zásahem do krajiny, ale zároveň s ním vznikají velká technická díla. Například přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně je dlouhodobě jednou z nejpopulárnějších technických staveb u nás a ročně ji navštíví asi 60 tisíc turistů. Stavěla se 16 let, kvůli její realizaci přišel stejnojmenný vrchol Jeseníků o svou špičku a celkem se při stavbě odtěžilo několik set tisíc kubíků materiálu.

Přesto se Dlouhé stráně ani zdaleka nemohou rovnat vůbec největší elektrárně na světě. Stavba vodního díla Tři soutěsky si vynutila přestěhování asi 1,3 milionů lidí, z mapy bylo navždy smazáno několik stovek vesnic a tři města. Vodní elektrárna s výkonem 18 200 MW, by však měla pokrýt asi desetinu spotřeby elektřiny v celé Číně. Díky tomu může i nadále klesat spotřeba fosilních paliv, která zemi drancovala v minulosti. Jen v roce 2016 klesla těžba uhlí meziročně o desetinu a trvale se snižuje i těžba ropy.

 

Horní nádrž Dlouhé stráně, kritizovaná odpůrci, ale zároveň vyhlášená „divem Česka“. Navštívilo ji přes milion lidí. Zdroj: https://wikimedia.org
Horní nádrž Dlouhé stráně, kritizovaná odpůrci, ale zároveň vyhlášená „divem Česka“. Navštívilo ji přes milion lidí. Zdroj: https://wikimedia.org

Solární elektrárny: menší výkon i menší zatížení krajiny

Slunečním elektrárnám se tradičně daří v Kalifornii, kde také byla roku 1982 zprovozněna ta úplně první na světě. V současnosti drží tamní zařízení světový primát jako největší projekt k získávání solární energie – elektrárna Solar Star s kapacitou 579 MW obslouží asi 255 tisíc domácností.

Solární elektrárny v Kalifornii mívají rozlohu až 25 kilometrů čtverečních. Zdroj: https://wikimedia.org
Solární elektrárny v Kalifornii mívají rozlohu až 25 kilometrů čtverečních. Zdroj: https://wikimedia.org

Srovnání dvou největších zařízení svého druhu – Tří soutěsek a Solar Star – nejlépe ukazuje, že sluneční elektrárny nemají takové výkony jako ty vodní. Na druhou stranu ale mnohem méně zasahují do přírody. Ani ty nejrozsáhlejší sluneční elektrárny nemají větší rozlohu než cca 25 kilometrů čtverečních. Navíc se v případě potřeby dají během krátké doby demontovat.

V Česku se sluneční elektrárny umísťují například do vojenských prostor bez jiného využití. To je také případ největší české sluneční elektrárny vybudované v okrese Česká Lípa. Fotovoltaická elektrárna Ralsko Ra 1 má celkový instalovaný výkon přes 38 MW a ročně dokáže pokrýt spotřebu asi 10 000 domácností. Přesné výsledky výroby energie ale kolísají v závislosti na intenzitě slunečního záření v průběhu ročních období.

Vyrobte si vlastní elektřinu doma

S proměnlivou výrobou energie musejí počítat také majitelé solárních panelů při domácí výrobě elektřiny. Zisky ze střešních solárních panelů závisí nejen na počtu slunečných dnů, ale také na velikosti a rozložení samotné střechy. Malá vodní elektrárna je zase závislá na stabilitě vodního toku.

Jak zapojit chytrou domácnost do výroby elektrické energie pomocí alternativních zdrojů efektivně? Rady a tipy najdete na stránkách E.ON rádce.

Napsat komentář