Elektromagnetické plynové ventily od Ventilexu

svg036-03-050-bezpecnostni-plynovy-ventil

Plynové ventily slouží k otevření/uzavření průtoku plynných paliv. Široký sortiment kvalitních bezpečnostních uzávěrů značky Gasela nabízí specializovaný prodejce Ventilex. Jaké typy v nabídce najdete a k jakým účelům slouží?

Jak elektromagnetický plynový ventil funguje?

Samočinné elektromagnetické plynové ventily Gasella třídy A se dle normy ČSN EN 161 umisťují před vstupem plynovodu do kotelny se zařízením na plynná paliva. Používají se společně s dalšími prvky, jako jsou havarijní termostaty, detektory úniku plynu atd. K uzavření ventilu dojde při přerušení napájecího napětí cívky elektromagnetu a při otevření není podmínkou rozdíl pracovního tlaku – k otevření dojde po přivedení napájecího napětí na cívku. Do 20 sekund po otevření se příkon cívek snižuje o 70 %. V základní poloze je ventil uzavřen.

Díky vlastní vyměnitelné filtrační vložce jsou plynové ventily úspornější – v potrubním systému již není zapotřebí samostatný plynový filtr.

Samočinné uzavírací plynové ventily Gasela mají tlakově vyváženou kuželku s pryžovým těsněním. Tu přes táhlo unáší jádro elektromagnetu, který má funkci ovládacího prvku.

Jak předcházet tlakovým rázům?

Ventilex nabízí také samočinné uzavírací plynové ventily s ochranou proti tlakovému rázu. U tohoto typu je možná regulace doby otevření od 1 do 20 sekund.

Samočinné plynové ventily s ručním otevíráním

Dalším typem jsou samočinné plynové ventily Gasela s ručním otevíráním, jejichž součástí je kuželka s pryžovým těsněním unášená táhlem pomocí ručního mechanismu. Je-li táhlo v otevřené poloze, zajišťuje ho elektromagnet (předpokladem je cívka pod napětím). Ventil se otevírá ručním mechanismem a zavírá elektromagnetem automaticky po odpojení napájecího napětí.

Další informace a kompletní přehled produktů (plynové filtry, klapky, kulové kohouty…) najdete na ventilex.cz.

Napsat komentář