Ministerstvo vnitra převzalo prototyp softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií

Snímek obrazovky 2017-02-23 v 11.44.56

Dne 21. února 2017 ředitel odboru archivní správy Ministerstva vnitra PhDr. Jiří Úlovec převzal z rukou předsedy Technologické agentury ČR Ing. Petra Očka, Ph. D. výsledek aplikovaného výzkumu, jímž je prototyp softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií (ELZA) a související dokumentace.

Program ELZA je nástrojem k tvorbě archivního popisu. Popis archiválií umožňuje badatelské veřejnosti orientovat se v archiváliích a objednávat je k nahlížení v badatelnách archivů. Umožňuje však také pracovat s digitálními kopiemi archiválií zpřístupňovanými dálkovým přístupem. Software byl vytvářen na základě nových “Základních pravidel pro zpracování archiválií”, které umožnily standardizaci archivního popisu v souladu s mezinárodními normami a tím i výměnu dat mezi paměťovými institucemi doma i v zahraničí.

Program ELZA je jedním z pilířů probíhající technologické inovace českého archivnictví. Je plně srovnatelný s obdobnými systémy v zahraničí, v některých ohledech je dokonce překonává. Vývoj softwaru bude pokračovat navazujícím projektem v závislosti na zkušenostech z implementace a integrace s jinými systémy.

Napsat komentář