Online školení první pomoci bude zaměstnance bavit

Různé profese s sebou nesou při výkonu práce různá rizika. Je však mylné domnívat se, že v kanceláři nemůže dojít k žádnému vážnému zranění. Úraz či kolaps se může stát opravdu všude a je třeba, aby pak zaměstnanci věděli, jak si v takové chvíli počínat. Zranit se může nejen zaměstnanec, ale třeba i zákazník.

Kurzy první pomoci nás provází celý život. Absolvujeme je ve škole, při dělání řidičského průkazu a dále pak také v zaměstnání. Zbytečné to není. První pomoc většina z nás neposkytuje příliš často, a tak je přirozené, že základní zásady zapomínáme. Není na škodu si je sem tam zopakovat a v zaměstnání by se o to měl postarat přímo zaměstnavatel.

Jak zaměstnance školit?

Pokud chce zaměstnavatel naplnit zákonné požadavky, je ideální se spojit se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Ten stanoví, jak by školení zaměstnanců mělo probíhat, jak často a kolik zaměstnanců ho musí absolvovat – na základě rizik, jež se vyskytují přímo na pracovišti. Podle zákona je totiž zaměstnavatel povinen zajistit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, dle druhu činnosti a velikosti pracoviště.

Na koho se obrátit?

V dnešní době jsou naprosto běžná školení online. Možné je absolvovat online i školení BOZP a PO a samozřejmě také školení první pomoci. Odpadá tím spousta starostí. Do firmy není třeba zvát žádného školitele, každý zaměstnanec si může školení absolvovat v čase, kdy mu to vyhovuje, a vlastním tempem. Kromě toho je e-learning jasným důkazem, zda zaměstnanec školení absolvoval, nebo ne. Vše se ukládá a údaje je možné dohledat.

Patrně nejznámější česká platforma LMS pro školení zaměstnanců je INSTRUCTOR od firmy PREVENT. Je českou jedničkou pro online školení BOZP a PO, kurzy první pomoci online má zpracované rovněž velmi hezky.

Interaktivní a ilustrovaný kurz

Jak vypadá online školení první pomoci na platformě INSTRUCTOR? Kurz první pomoci na INSTRUCTORU je zaměřený zejména na nejčastější úrazy, k nimž dochází na pracovištích – úraz elektrickým proudem, úraz hlavy, poranění páteře, zlomeniny, řezné a bodné rány, cévní mozkové příhody atd. Každý tento akutní stav je v kurzu dobře popsán, je vysvětlen správný postup i to, jak vůbec akutní stav rozpoznat.

Kurz je ilustrovaný a interaktivní, neprobíhá tedy pouze tak, že by člověk seděl před obrazovkou a četl. Sám musí reagovat, klikat a otevírat si rozevírací informace. Tato forma většině lidí vyhovuje daleko více než klasické školení, kdy jen sedí a poslouchají školitele.

Ne všechno je samozřejmě možné vyřešit online. Ideální je teoretické znalosti obohatit rovněž o praktickou ukázku. Srdeční masáž si prostě v online prostředí nevyzkoušíte. Teoretické znalosti a postupy si tam ale osvojíte dokonale, což je první krok k úspěšné záchraně života.

Napsat komentář