Proč a jak nejlépe filtrovat vzduch z kompresoru

Atmosférický vzduch znečišťují nejen mechanické nečistoty. Všude kolem nás je taktéž vlhkost, která z páry kondenzuje ve vodu a další, třetí problematikou mohou být olejové výpary, pokud vlastníte olejový kompresor. Poté už je jedno, zda je to pístový kompresor nebo šroubový kompresor.
Vyrobený stlačený vzduch je tedy běžně ovlivněn těmito třemi faktory. Takto znečištěný stlačený vzduch může být pro mnoho aplikací naprosto nevyhovující, nepoužitelný. Jen si představte potravinářství nebo zdravotnictví, kde jsou nároky na kvalitu stlačeného vzduchu maximální. Ostatně znečištěný vzduch dokáže postupem času napáchat škody i vašemu domácímu, na první pohled nenáročnému používání pneumatického nebo jiného zařízení připojeného na kompresor. Postupem času se sloučením všech tří nečistou vytváří jakási emulze, která se v nitru nářadí, válců a veškerého zařízení, které stlačený vzduch dává do pohybu usazuje a vytváří korozi nebo způsobí přidírání a ztrátu výkonnosti. Trpí také ventily, těsnění, ucpávají se trysky…

Pevné částice zachytí vhodný filtr nebo dva i více filtrů připojených za sebou. První překážkou před vniknutím pevných částic je vstupní filtr kompresoru, ten však odstraní částice o velikosti 25 μm. Další filtry se instalují před sušičky stlačeného vzduchu nebo za ně. Olej může být ve vzduchu  obsažen ve formě aerosolu nebo páry. Aerosol zachytí kvalitní standardní filtr. Olejovou páru zachytí filtr s aktivním uhlím. Pro odstranění kondenzované vody slouží již zmíněné sušičky vzduchu, ty jsou na trhu především ve třech provedení – kondenzační, adsorpční a membránové. V tomto článku chce však chceme věnovat především samotné filtraci a typům filtrů.

Správný vzduchový filtr by měl vyhovovat normě ISO 8573. Kvalita stlačeného vzduchu je v normě popsána sedmi třídami 0 až 6. Každá třída má předepsaný maximální obsah pevných částic, vody a oleje. Pro různé aplikace a průtoky jsou požadovány různé třídy čistoty.  Tyto třídy čistoty musí být uvedeny v parametrech každého filtru. Vždy byste měli znát požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu u vaší kompresorové soustavy. Podle kvality potom zvolíte typ filtru, mikrofiltru, či filtru s aktivním uhlím. Dalším důležitým parametrem je tlak vzduchu u vstupu do filtru a zapomenout nesmíte taktéž na objemový průtok vzduchu. Filtry jsou dimenzovány podle množství vzduchu, který jimi protéká. Toto množství (objemový průtok) je základním parametrem kompresoru nebo sušičky a označuje se jako výkon, výtlak nebo i průtok.

Je něco, s čím musíme u filtrace vzduchu počítat nebo na co si dát pozor při připojení? Ano, byla by velká chyba nezmínit tlakové ztráty, se kterými musíme počítat. Každý filtr (stejně jako jakýkoli jiný přístroj, jako je sušička nebo armatura) způsobuje pokles tlaku, což stojí peníze. Zlaté pravidlo říká, že filtrovat je nutnost ale ne více než je třeba. Důležité je si vždy uvědomit, že v boji proti tlakové ztrátě pomůže pravidelná výměna vložek filtrů. Zanesený filtr snižuje tlak víc než čistý. Také instalace má svoje pravidla a doporučení. Před sání kompresoru se instaluje vstupní filtr, před kondenzační sušičku a za dochlazovač a vzdušník je vhodné umístit hrubý filtr. Za kondenzační sušičku je možné zařadit jemný filtr a před adsorpční sušičku je nutné předřadit jemný filtr, který ji ochrání před kontaminací olejem. Hrubý filtr se potom řadí až za sušičku.

Velice populární jsou dnes tzv. filtry stlačeného vzduchu NGF od značky Hankison, která je jednou z předních firem v tomto oboru. Jedná se o kvalitní technologické řešení, které v konečném důsledku ušetří hodně peněz, a to jednak díky filtrování samotnému, ale také díky jednoduché montáži a údržbě. Pokud si dá obsluha kompresoru pozor na pravidelnou výměnu filtrační vložky a dodržování provozních parametrů, bude o kvalitní filtraci postaráno.

Obsah podléhá autorským právům.

Napsat komentář