Potřebujete dopravní značení? Obraťte se na specializovanou firmu

Každé malé dítě ví, že bez dopravního značení by na silnicích vznikl chaos a řada nepříjemných i tragických událostí. Proto existují služby, na které se můžete obrátit v případě, že plánujete z důvodu výkopu, záboru či jiných prací na vozovce omezit silniční provoz. Silniční značky je možné si snadno a rychle pronajmout. Stačí jen vědět na koho se obrátit. Následující článek vám představí služby spojené s dopravním značením.

Pronájem značek

Nezáleží na tom, zda budou práce na silnici trvat měsíc, nebo rok. Dopravní značení Praha je možné si pronajmout na libovolně dlouhou dobu. Existuje krátkodobý i dlouhodobý pronájem značek, které zachovají bezpečný provoz na vozovce. Pronajmout můžete jak svislé, tak vodorovné značky i světelnou signalizaci. K zajištění pronájmu je zapotřebí předložit projekt dopravně inženýrského opatření potvrzený Policií ČR, dopravně inženýrské rozhodnutí a zaslat emailem nebo poštou vaši objednávku.

Instalace

Jakmile máte značky pronajaté, vybraná společnost vám je dopraví na místo a provede samotnou instalaci včetně výkopů a osazení sloupků. Od vás k tomu bude potřebovat přesnou adresu místa realizace, projektovou dokumentaci s nákresem a povolení dotčeného orgánu. V případě, že už značení není potřeba, daná společnost se postará o jeho demontáž a likvidaci. Mezi spolehlivé firmy zabývající těmito službami patří například Topznak.

Vodorovné dopravní značení

Také nástřik vodorovného značení si můžete objednat třeba u společnosti Topznak. Vodorovné značení je možné provést ručně nebo strojově a v případě potřeby lepší viditelnosti může být posypáno balotinou. Nabízí se několik variant provedení, a sice válečkem či strojově nanesená jednosložková barva, ručně štěrkovaná dvousložková barva či strojně stříkaný plast.

Napsat komentář