Školení jeřábníků je stejně důležité jako samotná obsluha stroje

baukran-1666683_1280

Důkladné školení jeřábníků, aby byli schopni okamžitě po složení jeřábnické zkoušky obsluhovat daná zařízení, je jedním z nejdůležitějších úkonů pro samotnou práci a funkci stroje. Vždyť k čemu by byl super moderní jeřáb v nejnovější verzi, když by jej obsluhoval nedostatečně proškolený zaměstnanec? Došlo by ke zdržování práce, někdy by se mohla stát nehoda s vážnými následky. Pro základní i periodické školení jeřábníků a vazačů břemen je třeba pozvat si specialistu a školitele, jako je revizní technik zdvihacích zařízení Josef Svoboda.

Revize jeřábů, inspekce a školení jeřábníků

Revizní technik zdvihacích zařízení je kompetentní k provádění revize jeřábů, inspekcí, revizních a ověřovacích zkoušek v pravidelných termínech dle platných předpisů ustanovených zákonnou normou a podle návodu výrobce konkrétního stroje. Mimo jiné je schopen provádět školení obsluh, kam patří jeřábník, obsluha nakládacího jeřábu – hydraulické ruky, vazač břemen, provozní technik zdvihacích zařízení a obsluha pojízdné zdvihací pracovní plošiny.

Základní a periodické vzdělávací kurzy

Pokud jako zaměstnavatel potřebujete řádně vzdělat zaměstnance pro obsluhu jeřábů a jiných strojů, nebo pouze zorganizovat periodické školení jeřábníků u certifikovaného revizního technika, zjistěte si na webových stránkách revizejerabu.cz detailní informace i způsob objednávky školení. Nezapomeňte, že se školeními a veškerými revizemi se nevyplatí otálet.

Kurzy vedené dle platných norem a ukončené písemnou zkouškou

Všechny školicí kurzy jsou vedeny v souladu s platnou legislativou, zákony a se zákoníkem práce. Školení odpovídá požadavkům ČSN ISO a souvisejícím normám, jejichž znalosti jsou předpokladem k získání Oprávnění obsluhy zdvihacích zařízení. Toto oprávnění je známé z dřívějška jako Jeřábnický a vazačský průkaz. Vzdělávání probíhá formou výkladu s využitím názorných ukázek promítaných diaprojektorem. Písemným testem je ukončen kurz pro oba typy obsluhy.

Napsat komentář