Světelné reklamy stále představují efektivní způsob, jak dostat produkty vaší firmy k zákazníkům

SAGASSER Haßfurt 12-2015 (1)

Existuje celá řada způsobů, jak mohou firmy zviditelnit své produkty a služby. Klasický marketing v podobě televizních spotů, reklam v tištěných médiích a světelných bilboardů se možná zdá být jako přežitý, což se projevuje tím, že stále více společností směřuje svůj zrak na internet, není tomu tak ale stoprocentně. I obyčejné světelné reklamy mohou být vysoce efektivní, stačí si jen ohlídat pár základních pravidel.

Vymezte si cílovou skupinu a následně prostor, kam reklamu dáte

Každá světelná reklama musí v první řadě cílit na určitou skupinu osob. Podle toho má pak být zrealizovaná, aby danou věkovou kategorii lidí (zákazníků) oslovila. Nejprve je tedy nutné si ujasnit pravděpodobné budoucí zákazníky, od toho se vyvíjí grafická podoba reklamy. A rovněž i její umístění. Chcete-li například dělat reklamu na sportovní oblečení, je nejlepší světelné totemy a pylony nechat od odborné firmy postavit před sportovními halami apod. Je zde větší předpoklad, že svoji cílovou skupinu zaujmou.

CČM, Praha

LED reklamy se hodí do měst

Moderní LED světelná reklama je účinná zejména ve větších městech, kde se okolí ní může denně pohybovat i několik desítek tisíc lidí. Musí být především snadno viditelná. Zároveň má mít jasné a lákavé sdělení, které vaší firmě přivede nové zákazníky.

Výroba světelné reklamy probíhá na základě předložení návrhu. Poté se s firmou, která ji realizuje a zajišťuje samotné umístění reklamních totemů a pylonů, dohodnete na tom, kde se světelné reklamy objeví.

V současné době není pro výrobce problém vytvořit robustní ocelové pylony, které se dají umístit třeba před nákupními centry či v okolí veřejných komunikací. Právě tam jsou nejefektivnější. I malá reklama na stojanu, která je dobře umístěná, dokáže zaujmout. Mnohdy je dokonce účinnější nežli moderní online marketing.

Napsat komentář