Žerotínský zámek Nový Jíčín

Zámek stojí v Novém Jičíně v těsném sousedství náměstí a je obklopen parkem. Žerotínský zámek byl původně opevněným domem z konce 14.století.

Koncem 15.století vznikl pozdně gotický palác, později ranně renesanční stavení. Během tohoto období vznikla stavba renesančních koníren. Poslední velké úpravy proběhli na Žerotínském zámku v letech 1539 až 1541. Budova sloužila jako rezidence, později ke správním a hospodářským účelům. Zámecký park byl založen v druhé polovině 18.století zasypáním valů a příkopů kolem stavby. V první polovině 20.století bylo rozhodnuto o jeho demolici, ke které naštěstí nikdy nedošlo.

Žerotínský zámek
Žerotínský zámek

Nyní zde sídlí Okresní vlastivědné muzeum a jeho expozice poskytují přehled o vývoji kloboučnické módy a historii města. V kloboučnické expozici mohou návštěvnici shlédnout na 600 klobouků, čepic, čepců a přileb z počátku 19. století až do současnosti. V historických sálech zámku se pořádají pravidelné muzejní výstavy.

Napsat komentář